Αναγγελια


Το 4ο Διεθνές Συνέδριο του Ιδρύματος Σύλβιας Ιωάννου με τίτλο «Κειμενοποιώντας την εμπειρία – Ψηφιοποιώντας το κείμενο: Η Κύπρος μέσα από την ταξιδιωτική γραμματεία (15ος-18ος αι.)», θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου στις 6-8 Φεβρουαρίου 2019, στο νέο, πρωτοποριακό Κέντρο Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου» του Πανεπιστημίου Κύπρου στη Λευκωσία.

Το Συνέδριο στοχεύει αφενός στην προώθηση της διεπιστημονικής μελέτης της ταξιδιωτικής γραμματείας για την ανατολική Μεσόγειο, με έμφαση στην Κύπρο, αφετέρου στην αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών στην έρευνα που διεξάγουν οι Aνθρωπιστικές Eπιστήμες.

Ειδικοί επιστήμονες από οκτώ χώρες θα προσεγγίσουν τα περιηγητικά κείμενα ως είδος, ως τεκμήριο για την πρόσληψη του Άλλου, ως μέσο αναπαράστασης του χώρου, ως μαρτυρία για την πολιτισμική μεταφορά και ως ιστορική πηγή. Οι ανακοινώσεις τους υποστηρίζονται ερευνητικά από τον ιστότοπο που δημιουργήθηκε για το ερευνητικό πρόγραμμα Ζέφυρος: Περιηγητικά κείμενα για την Κύπρο (15ος-18ος αι.), το οποίο υλοποιήθηκε με την επιστημονική επίβλεψη της Καθηγήτριας Ίλιας Χατζηπαναγιώτη-Sangmeister (Πανεπιστήμιο Κύπρου) και χρηματοδότηση του Ιδρύματος Σύλβιας Ιωάννου. Ο ιστότοπος θα παρουσιαστεί στο Συνέδριο και θα αποτελέσει κεντρικό σημείο αναφοράς σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης.

Με βάση μια καινοτόμο επιστημονική μεθοδολογία και προσέγγιση της ταξιδιωτικής γραμματείας, συγκεντρώθηκαν και κατηγοριοποιήθηκαν όλες οι πληροφορίες περί Κύπρου που εντοπίσθηκαν σε 125 εκδόσεις (σε 11 γλώσσες) από τον 15ο έως και τον 18ο αιώνα, από την Συλλογή του Ιδρύματος Σύλβιας Ιωάννου, καθιστώντας, πλέον, προσβάσιμο ένα εκτενέστατο σύνολο πληροφοριών (60.000 εγγραφές) για τον φυσικό και τον οικισμένο χώρο, την οικονομία, την κοινωνία, τον πολιτισμό και την ιστορία της Κύπρου. Ο ερευνητής και κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί εύκολα να εντοπίσει τις πληροφορίες που αναζητεί και να δει το πρωτότυπο κείμενο.

Ο Ζέφυρος είναι το πρώτο βήμα μιας ευρύτερης διαδικτυακής πλατφόρμας, η οποία μελλοντικά θα φιλοξενήσει και άλλες βάσεις δεδομένων ταξιδιωτικής γραμματείας για την ανατολική Μεσόγειο.

Θα είναι για εμάς τιμή και χαρά να σας έχουμε κοντά μας και να ακούσουμε τις απόψεις σας κατά τις προγραμματισμένες συζητήσεις.

Σύλβια Ιωάννου
Ιδρύτρια